ES | CA | EN

Àngel Freixó | CREATECH360

Gerent

Àngel Freixó | CREATECH360

Gerent

Biografia executiva

Àngel Freixó és Enginyer Industrial, especialitat en Organització Industrial i Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Compta una llarga experiència en el sector del tractament d’aigües residuals de més de 25 anys. Des de fa 10 anys dirigint diverses empreses tecnològiques dedicades al desenvolupament i execució de projectes de control intel·ligent i Sistemes d’Ajuda a la Decisió (SAD) en l’ambit de l’aigua.

Nova generació d’estacions de tractament d’aigües intel·ligents

Les instal·lacions de tractament d’aigües, en concret les de tractament d’aigües residuals, requereixen la gestió en temps real de grans volums de dades i informació per operar els processos de tractament que integren una depuradora. Els sistemes de control avançat han evolucionat cap a sistemes de control intel·ligent mitjançant l’aplicació d’intel·ligència artificial i anàlisi de dades. La incorporació d’aquestes eines de manera efectiva permet incrementar els rendiments dels processos des del punt de vista de qualitat i fiabilitat, i també els econòmics.

All sessions by Àngel Freixó | CREATECH360

Future Industry Congress