ES | CA | EN

Cristina Casellas | EURECAT

Promotora Tecnològica Unitat Functional Printing & Embedded Devices

Cristina Casellas | EURECAT

Promotora Tecnològica Unitat Functional Printing & Embedded Devices

Biografia executiva

Cristina Casellas és Enginyera Tècnica Química especialitzada en desenvolupament de materials, processos i productes per l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) adscrita a la UPC. Máster en Societat de la Informació i del Coneixement (UOC) i Postgrau en Gestió Estratègica i Empresarial (UPF).
Té més de 8 anys d’experiència en la Industria Química. Ha treballat com Investigadora i com a Project Manager en l’àmbit de l’electrònica impresa e impressió funcional y com a Product Manager.
Actualment desenvolupa tasques de Promoció Tecnològica dins de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices a Eurecat.

La impressió funcional. Del color a la intel·ligència

Aquesta ponència explicarà com a través de la impressió funcional i l’electrònica impresa es poden obtenir impressions que més enllà de donar color a una superfície, podem dotar-la d’intel·ligència obtenint d’aquesta forma una superfície intel·ligent.

All sessions by Cristina Casellas | EURECAT

Future Industry Congress