ES | CA | EN

Jaume Caro | Eurecat -CTM

Responsable de Tecnologia de Superfícies i Recobriments de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics

Jaume Caro | Eurecat -CTM

Responsable de Tecnologia de Superfícies i Recobriments de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics

Biografia executiva

Jaume Caro és Doctor en Física per la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat la seva activitat professional en el disseny, execució i coordinació de projectes de R + D + I al camp de la tecnologia de superfícies i recobriments. En l’actualitat és el responsable de Tecnologia de Superfícies i Recobriments de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, on ha liderat i participat en diversos projectes industrials relacionats amb el desenvolupament i caracterització de recobriments obtinguts mitjançant tècniques d’evaporació en buit (PVD, CVD) per a la seva aplicació en els sectors metall-mecànic (recobriments durs, protectors i de baixa fricció), químic, biomèdic, energètic, decoratiu, etc.

Ponència: “Superfícies del futur: El fonamental pot ser superficial”

L’ús d’un material per a una determinada aplicació industrial depèn, sovint, de les característiques funcionals de la seva superfície. En molts casos resulta impossible tècnica o econòmicament fabricar un material 3D amb una funcionalitat superficial determinada. En aquests casos, l’enginyeria de superfícies, basada en l’aplicació de recobriments o tractaments superficials específics (activació superficial, implantació iònica, etc.), constitueix l’única solució possible per dotar a la superfície d’un material de determinades propietats físiques o químiques. En aquesta ponència es farà un repàs de l’estat actual de la tecnologia de superfícies apuntant als desenvolupaments futurs que transformaran la nostra societat.

Future Industry Congress