ES | CA | EN

Josep M. del Bas | Eurecat

Investigador sènior en la Unitat de Nutrició i Salut

Josep M. del Bas | Eurecat

Investigador sènior en la Unitat de Nutrició i Salut

Biografia executiva

Josep M. del Bas és llicenciat en Química, en Bioquímica i doctorat en Nutrició i Metabolisme per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
La seva trajectòria professional s’ha centrat en l’estudi dels mecanismes moleculars implicats en la interacció entre la nutrició i la salut.
Entre les seves responsabilitats actuals a Eurecat coordina equips multidisciplinars dedicats a la investigació dels efectes sobre la salut de productes del sector alimentari i farmacèutic.

Ponència: La nutrició com a modulador dels circuits neuroendocrins

Els nostres circuits neuroendocrins, que en bona part regulen la fisiologia de l’organisme, han estat modelats al llarg de l’evolució per respondre a unes condicions mediambientals canviants, permetent l’adaptació de l’organisme a noves situacions per així garantir la seva supervivència. Una de les principals senyals sobre l’estat del medi ambient són els aliments, els components interaccionen amb els nostres processos fisiològics a nivell molecular i indueixen respostes que condicionen la fisiologia, el metabolisme i fins i tot el comportament de l’individu. Els recents avenços de la recerca en neurociències i nutrició posen de manifest que és possible utilitzar l’alimentació com un element modulador, via circuits neuroendocrins, dels processos cerebrals relacionats amb el comportament i la capacitat cognitiva.

Future Industry Congress