ES | CA | EN

Paul Lacharmoise | Eurecat

Responsable de l'àrea d'impressió funcional i dispositius integrats

Paul Lacharmoise | Eurecat

Responsable de l'àrea d'impressió funcional i dispositius integrats

Biografia executiva

El Doctor Paul Lacharmoise és Doctor en Física per l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
Va investigar semiconductors orgànics al camp de l’espectroscòpia de molècula única i fotoluminiscència de camp similar de nanocristalls orgànics.
Posteriorment, es va decantar per la investigació aplicada en el camp de l’electrònica impresa, especialment en els dispositius fotovoltaics i optoelectrònics orgànics.
És coautor de 20 articles revisats en revistes científiques i ha participat en diversos projectes de recerca en electrònica impresa tant a nivell europeu com espanyol.
Actualment dirigeix la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats al Centre Tecnològic Eurecat.

Ponencia: Electrònica impresa: una tecnologia clau impulsora basada en dispositius de pel·lícula fina 2D

Es preveu que els sensors, els dispositius optoelectrònics i els components electrònics fabricats gràcies a tècniques d’impressió i revestiment canviïn dramàticament la forma en què l’electrònica s’insereix en nous productes en moltes àrees d’aplicació. La transformació originada per les tecnologies impreses permet la integració de noves funcionalitats en substrats prims, lleugers, adaptables a la forma, flexibles i fins i tot estirables com el paper, els plàstics i els tèxtils. L’electrònica de motlle transforma encara més la tecnologia a través de la incrustació de làmines impreses en objectes de plàstic 3D. Discutiré els recents avenços del nostre centre en aquests camps, assenyalant les tecnologies amb més impacte potencial en el futur a curt termini.

 

 

Future Industry Congress