ES | CA | EN

Ricardo Simon Carbajo | CeADAR – The National Centre for Applied Data Analytics and Machine Intelligence

Head of Innovation & Development

Ricardo Simon Carbajo | CeADAR – The National Centre for Applied Data Analytics and Machine Intelligence

Head of Innovation & Development

Biografia executiva

Dr. Ricardo Simon Carbajo és Cap d’Innovació i Desenvolupament en CeADAR i responsable de Recerca en projectes Europeus. Abans d’unir-se a CeADAR va ser professor adjunt i investigador postdoctoral a Trinity College Dublin i Dublin City University (Irlanda). Ricardo és Llicenciat en Informàtica per la Universitat de Lleó (Espanya), Màster en Xarxes i Sistemes Distribuïts i Doctorat en Informàtica pel Trinity College Dublin (Irlanda). La seva experiència inclou àrees com xarxes sense fils, sistemes distribuïts, processament de senyals, fusió de dades, anàlisi de dades en temps real i machine learning, amb aplicació a projectes d’Indústria 4.0. Ricardo també té experiència com a emprenedor sent el fundador d’una startup.

CeADAR – Benefiting the Irish Industry with Applied Artificial Intelligence

La ponència presentarà la forma de funcionament d’CeADAR com a centre nacional en Intel·ligència Artificial, amb especial atenció als projectes d’innovació en col·laboració amb empreses i com l’aplicació de la Intel·ligència Artificial està demostrant tenir un impacte real en l’ecosistema empresarial a Irlanda.

All sessions by Ricardo Simon Carbajo | CeADAR – The National Centre for Applied Data Analytics and Machine Intelligence

Future Industry Congress