ES | CA | EN

PATROCINADOR GOLD – TELEFÓNICA

Des de la seva consolidada posició en aquest sector, i amb la telefonia i la banda ampla fixa i mòbil com a suports clau del seu creixement, la companyia orienta la seva estratègia a afermar el seu lideratge en el món digital.

Present en 24 països i amb una base de clients de més de 320 milions d’accessos, Telefónica té una forta presència a Europa i Llatinoamèrica, importants aliances industrials i una destacada escala global que posiciona molt favorablement a la companyia en la captura del creixement.

Telefónica és una empresa totalment privada que compta amb més d’1,5 milions d’accionistes directes. El seu capital social està dividit en l’actualitat en 4551024586 accions ordinàries que cotitzen al mercat continu de les borses espanyoles i en les borses de Londres, Nova York, Lima i Buenos Aires.

Més informació a: www.telefonica.es

Future Industry Congress