ES | CA | EN

Future Industry Congress

Future Industry Congress | Barcelona
15
juny

“La digitalització no és una opció, és una necessitat per a les empreses”

“Digitalització i indústria 4.0 no són reptes de futur, sinó realitats de present a les quals cal fer front”. Així ho han afirmat tant la secretària general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, Begoña Cristeto, com la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu, en la segona jornada del Future Industry Congress, organitzat per Eurecat (membre de Tecnio).

Ambdues han apuntat com les administracions han de ser facilitadores de la competitivitat, l’adaptació i la transformació i han fet referència a les actuacions que s’estan adoptant per acompanyar a l’empresa en el procés de digitalització, com ara eines d’autodiagnosi online per avaluar el nivell de maduresa digital o programes de préstecs per finançar la innovació.

Cristeto ha destacat que la hibridació entre el món físic i el virtual no afecta només al procés productiu sinó també als productes (cada cop més intel·ligents i funcionalitzats) i als models de negoci. En aquest darrer aspecte, ha assenyalat que “totes les empreses han d’analitzar la seva cadena de valor i com aquesta es pot veure afectada des de fora per tal de posar els mecanismes de protecció adients”. La  secretària general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha apuntat que l’empresa ha de convertir el repte de la indústria 4.0 en una oportunitat, donat el seu pes en l’economia. Representa, ha dit, el 13% del PIB i l’11% de la població ocupada. Posteriorment, ha afegit que “en el 2020 hem d’arribar al 20% del PIB i ens hem de pujar aquest tren i ficar-nos de ple en la indústria 4.0”.

Els experts que avui han participat a la segona jornada del congrés organitzat pel centre tecnològic Eurecat destaquen com a fonamental la col·laboració público-privada per guanyar massa i emprendre actuacions amb menys riscos i costos en el camí cap a la indústria 4.0.

Per a la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, “Catalunya mira amb ambició la indústria 4.0 i com exercir el lideratge en aquest àmbit”. Ha assenyalat que, per dur-lo a terme, es compta tant amb condicions favorables de context (un teixit empresarial innovador) com amb la capacitat del sector privat, a qui donarà recolzament el sector públic. Fent esment a les darreres dades del Baròmetre a la Innovació a Catalunya, Betriu ha destacat que més de la meitat de les empreses de més de 9 treballadors (54%) han innovat al 2015, un percentatge que creix quan s’analitza el sector industrial (68%), i que el 57% de les empreses innovadores han exportat el 2015. Amb aquestes dades com a referència, la consellera delegada d’ACCIÓ ha remarcat la importància del binomi innovació-internacionalització per traccionar la competitivitat de l’empresa. També ha fet esment a la col·laboració público-privada com a via per assolir massa i compartir riscos i costos.

En aquest punt ha coincidit també amb la intervenció de Xavier Torra, president d’Eurecat, qui s’ha referit a la dimensió de l’empresa com a factor per afrontar les inversions que requereix la indústria 4.0 i al paper que juga Eurecat en l’acompanyament tecnològic per fer front a la digitalització i reptes de futur.

La col·laboració público-privada ha estat, així mateix, el nucli central de la intervenció de Carl Gislekog, Digital Technology Advisor de la European Factories of the future Research Association. Gislekog s’ha referit al programa europeu “Factories of the future” com una via per a les empreses per innovar en col·laboració. Per als propers anys, el programa, que compta amb finançament de la Comissió Europea, destinarà recursos als projectes centrats, entre d’altres, en la manufactura basada en materials complexos i multi-components, en els avenços en la fabricació avançada, en la fabricació d’alta precisió, en l’eficiència en materials i recursos i en l’eficiència energètica tant a nivell de maquinària com de fàbrica.

En l’àmbit europeu, el programa “Factories of de Future” prioritzarà en els propers anys la col·laboració en projectes orientats a la manufactura en base a materials complexos, els avenços en la fabricació avançada, la fabricació d’alta precisió, l’eficiència en materials i recursos i l’eficiència energètica tant a nivell de maquinària com de fàbrica.

Durant la jornada d’avui han participat també directius amb una àmplia visió internacional, com Eduard Marfà, director de Marketing d’EMEA, Lifecycle Collaboration de SIEMENS, qui ha compartit experiències sobre les innovacions intel·ligents; David Palacios, gerent de TECNOCOM, qui ha presentat un projecte per a la certificació d’aplicacions mòbils per al cotxe connectat; Alejandro Cadenas, responsable d’Internet of Things industrial deTelefónica, que ha centrat la seva intervenció en la gestió de la mobilitat en la transició cap a la indústria 4.0, o Carlos Gutiérrez, Cognitive IoT Consultant d’IBM, qui ha exposat les claus per a construir una indústria més intel·ligent, interconnectada i cognitiva.

Leave a Reply

Future Industry Congress