ES | CA | EN

Dr. John Stormonth-Darling | UNIVERSITY OF GLASGOW

Research Associate

Dr. John Stormonth-Darling | UNIVERSITY OF GLASGOW

Research Associate

Biografia executiva

Després d’obtenir una llicenciatura en Electrònica amb Música a la Universitat de Glasgow i un Màster en Sonic Arts per la Queen’s University Belfast, Johnny va tornar a l’enginyeria i es va embarcar en el doctorat a Glasgow amb Nikolaj Gadegaard. El seu doctorat es va centrar en les nanoestructures d’emmotllament per injecció, principalment per investigar els seus efectes sobre el comportament de les cèl·lules mare. Després d’això, va treballar amb Kelvin Nanotechnology en projectes comercials i de recerca abans de fer una pausa en la seva carrera per explorar altres opcions professionals. Interessat, però no compromès, recentment va tornar a treballar amb Nikolaj en un projecte que integra l’emmotllament per injecció a nanoescala amb altres processos de fabricació avançats per a aplicacions en sensors comercials.

Modelatge per injecció de nanoestructures: de superfícies a dispositius.

Aquesta ponència tractarà el desenvolupament de processos de modelatge per injecció per a la replicació de nanoestructures arriscades. Descriurà la motivació inicial per fer majors quantitats de substrats per a experiments biològics en mecanotransducció cel·lular, el desenvolupament de noves eines per facilitar nous experiments en aquest camp i els descobriments que aquests desenvolupaments han permès.

També farà menció al futur d’aquestes tècniques de modelatge, no només en investigació biomèdica, sinó també en la seva integració en processos de fabricació avançats per a tecnologies de detecció de baix cost i altres aplicacions.

All sessions by Dr. John Stormonth-Darling | UNIVERSITY OF GLASGOW

Future Industry Congress