ES | CA | EN

WORKSHOP 3: Funcionalització de superfícies polimèriques mitjançant nanotexturitzat i sobreinjecció de circuits impresos

WORKSHOP 3: Funcionalització de superfícies polimèriques mitjançant nanotexturitzat i sobreinjecció de circuits impresos

En l’actualitat s’està treballant per incrementar el valor afegit de les peces plàstiques que es produeixen a Europa. En aquesta línia, s’han desenvolupat d’una banda processos de decoració avançats (IML) o processos que integren les peces amb reforçaments estructurals, i d’altra l’aparició de nous materials i millores en la seva processabilitat, cosa que està obrint la possibilitat d’utilitzar les superfícies de les peces plàstiques per al desenvolupament de noves funcionalitats. Dues noves línies de treball són: d’una banda en la integració de pistes conductores i elements electrònics discrets dins de les peces plàstiques amb el propòsit d’obtenir peces amb electrònica encastada (per exemple sensors o interfícies d’usuari) mitjançant processos IME; i de l’altra, en la modificació de la superfície de les peces plàstiques obtenint rugositats nanomètriques periòdiques sobre elles, capaces d’atorgar-los comportaments i propietats especials.

Com a exemples, cal destacar actualment el desenvolupament de peces amb teclats capacitius i elements luminescents integrades en el propi procés d’injecció; o l’obtenció de superfícies amb propietats hidrofòbiques, antibacterianes, de baix coeficient de fricció al lliscament, etc., en el cas de la funcionalització superficial.
Les dues iniciatives i les sinergies entre ambdues permeten el desenvolupament de peces de reduït espessor i complexitat electrònica, amb funcionalitats avançades i tot això permetent un estalvi significatiu en els processos necessaris per a la seva fabricació.

Ponents que participen en aquesta sessió:

Enric Fontdecaba
Director of Polymeric Materials and Processes Unit
Eurecat
www.eurecat.org | eurecat_events | eurecat_news

Carlos Sáez
Senior Researcher of Polymeric Materials and Processes Unit
Eurecat
www.eurecat.org | eurecat_events | eurecat_news

Dr. John Stormonth-Darling
Research Associate Biomedical Engineering
University of Glasglow

 

Future Industry Congress