ES | CA | EN

Marc Crescenti | EURECAT

Enginyer R&D en Disseny per a la Fabricació Additiva

Marc Crescenti | EURECAT

Enginyer R&D en Disseny per a la Fabricació Additiva

Biografia executiva

Marc Crescenti es ingeniero industrial especializado en ingeniería mecánica por la Universidad Politécnica de Cataluña.
También dispone de un máster en Diseño y Simulación de Estructuras de Material Compuesto impartido por el grupo de investigación AMADE de la Universidad de Girona.
Tiene más de 9 años de experiencia en proyectos de ID aplicados a la industria, tanto a nivel nacional como europeo e internacional.
Su experiencia científica y técnica está principalmente centrada en diseño y optimización de estructuras de material compuesto y en Diseño para la Fabricación Aditiva, aplicando técnicas avanzadas como el diseño generativo a nivel multiescala o la optimización topológica.

Processos d’enginyeria per a fabricació additiva i disseny 3D generatiu

Les tecnologies de fabricació additiva ofereixen grans avantatges respecte les tecnologies de fabricació convencionals, com per exemple la capacitat de fabricar geometries d’alta complexitat o la possibilitat de fabricar assemblatges d’una sola vegada.
Un dels grans reptes es treure profit d’aquests avantatges per ser capaços d’aportar el màxim valor afegit als productes o peces, ja sigui mitjançant la millora de prestacions/pes, disseny altament disruptiu, productes altament personalitzats i adaptats a l’usuari, funcionalitat avançada.
A la ponència es presentaran noves tendències i casos d’èxit on l’aplicació de noves tècniques de disseny per a la fabricació additiva han permès obtenir productes d’alt valor afegit.

All sessions by Marc Crescenti | EURECAT

Future Industry Congress