ES | CA | EN

WORKSHOP 1: Cap a la convergència de la impressió Funcional i la Fabricació Additiva. Tendències, Aplicacions i Casos d’Èxit

WORKSHOP 1: Cap a la convergència de la impressió Funcional i la Fabricació Additiva. Tendències, Aplicacions i Casos d’Èxit

Des de fa alguns anys la impressió funcional i la fabricació additiva avancen a diferents velocitats per camins paral·lels, però les característiques disruptives de les dues han fet que conflueixin i que puguem veure clars exemples amb potencialitat suficient com per a ser els nous productes del futur.

En aquest workshop s’explicaran les dues tecnologies per separat i es mostraran algunes sinergies que ja han començat a sorgir.

Presentació i cloenda:

Carlos Ruiz de León Loriga
Director
Plataforma Tecnológica de Impresión Avanzada 3NEO

Ponents participants al workshop:

Cristina Casellas
Promotora Tecnològica Unitat Functional Printing & Embedded Devices
EURECAT
https://eurecat.org/ | @Eurecat_events | @Eurecat_news

Nuria Herranz
Responsable Grup Recerca Superfícies funcionals i intel·ligents
ITENE-Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
http://www.itene.com/

Sergio Seguí
Business Development Manager
KAO CHIMIGRAF- FRESHCODE | @KaoChimigraf
www.freshcodelabel.com

Bruno Romero
Application engineer
HP 3D Printing Iberia
http://www8.hp.com/es/es/printers/3d-printers.html

Marc Crescenti
Enginyer R&D en Disseny per a la Fabricació Additiva
EURECAT
https://eurecat.org/ | @Eurecat_events | @Eurecat_news

Mohammad Mashayeki
Project Manager
EURECAT
https://eurecat.org/ | @Eurecat_events | @Eurecat_news

Future Industry Congress