ES | CA | EN

Nuria Herranz | ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística)

Responsable Grup Recerca Superfícies funcionals i intel·ligents

Nuria Herranz | ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística)

Responsable Grup Recerca Superfícies funcionals i intel·ligents

Biografia executiva

Nuria Herranz és enginyera Agrònoma i llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, totes dues titulacions cursades a la Universitat Politècnica de València (UPV), disposa de la suficiència investigadora (DEA) en matèria d’envasos intel·ligents.
Ha participat en molts projectes de recerca europeus, nacionals i regionals en matèria d’envàs i embalatge, tecnologies d’envasat, envasos actius i intel·ligents, tintes, recobriments, tecnologies d’impressió i deposició.
Disposa d’una dilatada experiència professional de 16 anys a l’ ITENE i prèviament a la indústria alimentària, control de qualitat d’aigües i consultoria. És coordinadora dels comitès tècnics de normalització CTN49 del GT9 i GT10.

La Impressió Funcional: Tendències i Casos d’Èxit.

Es cobriran les tendències i casos d’èxit d’interès i més rellevants en matèria d’impressió funcional. Es donaran nocions de què és la impressió funcional, usos i potencials aplicacions.

All sessions by Nuria Herranz | ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística)

Future Industry Congress